מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

איי איי אל פתרונות שכירות מתקדמים בע"מ ("החברה") מוקירה את פרטיות המשתמשים באתר המופעל על ידה בשם DiffeRent ("האתר"), ובשירותים ובמוצרים המוצעים באמצעותו ("השירותים").
מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות של החברה ביחס למידע אישי שהחברה אוספת בקשר עם האתר ובמסגרת השימוש בו ובשירותים, ומפרט, בין היתר, את סוגי המידע האישי שנאסף באמצעות האתר, ואת השימושים שנעשים בו.
במדיניות זו, "מידע אישי" משמע כל מידע שניתן לעשות בו שימוש סביר כדי לזהותך, לרבות שמך, כתובתך וכד'.
מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
המונח "אתה" במדיניות זו מתייחס לכל אדם המשתמש ו/או צופה באתר.
במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.
בעצם הרישום לאתר והשימוש בו הינך מצהיר ומאשר כי אתה מורשה למסור כל מידע אישי אשר תמסור במסגרת הרישום והשימוש באתר ומסכים לאמור במדיניות פרטיות זו.

המידע שנאסף

השימוש באתר ובשירותים כרוך ברישום.
בעת הרישום, המשתמשים מתבקשים למסור מידע אישי, לרבות שמם, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, תמונת פנים של המשתמש, פרטי כרטיס אשראי, צילום ת.ז, עיסוק, כתובת מגורים, ותאריך לידה.
מסירת מידע אישי אודותיך תלויה בהסכמתך, אך אי מסירת המידע האישי המבוקש עלולה למנוע ממך להירשם לאתר, לפגוע באיכות השירותים או ביכולתנו לספק אותם, או להגביל את היכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.
באפשרותך להעלות לאתר תכנים שעשויים לכלול מידע אישי של צד ג', בתנאי שהדבר נעשה בהסכמה שניתנה לך במפורש מאת האדם שאליו נוגע המידע האישי, ובכפוף לתנאי השימוש של האתר.
עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת ביחס להעלאת מידע אישי לאתר, בין היתר מכיוון שמידע אישי המועלה לאתר עשוי להיות נגיש לאחרים ולא ניתן להבטיח את סודיותו או פרטיותו.
בעת השימוש באתר, החברה אוספת נתונים בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, כולל נתונים אודות אופי השימוש באתר, מיקום המשתמש, מועדי השימוש באתר ובשירותים השונים ומשך השימוש.
כמו כן, החברה עשויה לאסוף או לקבל מידע מצדדים שלישיים וממקורות מידע פומביים, הכל בהתאם ובכפוף לדין החל.

 

מידע אישי שאתה משתף

באפשרותך לשתף תכנים (אשר עשויים לכלול מידע אישי) מתוך האתר עם צדדים שלישיים, ובין היתר גורמים המספקים שירותים נלווים בקשר עם השימוש באתר וכן אתרי אינטרנט, אשר קישורים אליהם מופיעים באתר.
דע כי מדיניות זו אינה חלה על פעילותם של צדדים שלישיים מעין אלה, או כל שירות מקוון המופעל על ידם.

 

השימוש במידע

החברה משתמשת במידע אישי הנאסף על ידה בהתאם למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
• לאפשר לך ולמשתמשים האחרים את השימוש באתר ובשירותים;
• לצורך ניתוח סטטיסטי ופרסום נתונים שעברו אנונימיזציה;
• הצעת הטבות בגופי צרכנות שונים; לגבות תשלומים עבור השירותים;
• לצרכי אבטחת מידע;
• ליצירת קשר איתך;
• לשם תפעול, תחזוק, פיתוח, שיפור וניהול האתר;
• כדי למלא אחר דרישות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת;
• כדי להגן על זכויות החברה, של כל משתמש שלה או של צד ג;'
• כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר.

 

היכן נשמר המידע

המידע שנאסף באמצעות האתר נשמר במאגר הנתונים של החברה המצוי בשרתי האחסון של חברת ספק שירותי אחסון המוגנים על ידי הצפנה ונותר חסוי.
על ידי שימוש באתר ובשירותים, אתה מסכים להעברת מידע אישי שנאסף על ידי החברה מחוץ למדינה שבה אתה מתגורר ולמדינות אחרות, ולהעברת נתונים על בסיס בינלאומי.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה מוסרת לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף על ידה, למעט כמפורט להלן:
• גישה של משתמשים באתר למידע שבחרת לשתף עמם;
• אחסון המידע שנאסף באמצעות הפלטפורמה על שרתי ספק חיצוני (כאמור לעיל);
• ככל הנדרש על-פי דין, צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת;
• גישה של גורמים המספקים לחברה שירותי תחזוקה ופיתוח בקשר עם האתר למידע;
• גישה של גורמים המספקים לחברה שירותי ניהול סיכונים ומידע עסקי;
• גישה של גורמים המספקים שירותי אימות למידע;
• גישה לנתוני מיקום וחיפושי אזורים שבוצעו באמצעות מפת Google;
• גישה למידע של גורמים המאפשרים ביצוע תשלומים על ידך לחברה;
• ככל שהדבר נדרש לשם אכיפה או הגנה על זכויותיה של החברה, של כל משתמש שלה או של צד ג';
• ככל שתפר את תנאי השימוש או במקרה של חשש כי אתה מבצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
• בהתאם להסכמתך;
• ככל שהחברה תבצע שינוי במבנה המשפטי שלה, או תארגן את פעילותה או פעילות האתר בדרך אחרת, לרבות על ידי העברת האתר או חלק ממנו לצד שלישי, ובלבד שצד שלישי כאמור יהיה כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו;

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות להגנה על המידע האישי של המשתמשים באתר ומפעילה אמצעים שמטרתם להגן ולשמור על המידע האישי שנאסף מפני פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית.
עם זאת, באופן טבעי, מערכות החברה אינן חסינות לחלוטין ולא ניתן להבטיח באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף, ייגנב או יאבד.
בעצם השימוש באתר הינך מצהיר כי אתה מודע ומסכים לסיכונים אלה.

פרטים ליצירת קשר

בכל שאלה או פניה בנוגע למדיניות זו, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בדרכים הבאות:
דואר אלקטרוני: Service@Diffe-Rent.co.il
כתובת: איי איי אל פתרונות שכירות מתקדמים בע"מ, הרקון 4, רמת גן.
בפנייתכם אנא ציינו את נושא הפניה ופרטים ליצירת קשר איתכם, לרבות כתובת למשלוח דואר ודואר אלקטרוני.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות זו.
במקרה של שינוי מהותי במדיניות, תוצג הודעה על כך באתר ותשלח אליך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני.
כמו כן, מדיניות הפרטיות המעודכנת תהיה זמינה לצפייה באתר.
אנו ממליצים להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.
בעצם השימוש בפלטפורמה לאחר השינוי במדיניות, אתה מביע את הסכמתך למדיניות הפרטיות המעודכנת.

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 09.03.2023

יום אהבה - צרור מפתחות לדירה

השאירו פרטים והמומחים שלנו יחזרו אליכם:

* אני מסכימ/ה למדיניות הפרטיות ולתקנון האתר
צרור מפתחות לדירה יום האהבה

תודה! החוזה שלך זמין להורדה בלחיצה על הכפתור:

בעל/ת דירה,
אנחנו בדיפרנט נשמח לעמוד לרשותך לצורך בדיקת רקע לדיירים לפני החתימה על ההסכם ומתן שירות הגנה על שכר הדירה, שמגן עליך מפני מקרים נפוצים של צ'קים חוזרים, עזיבה מוקדמת של דיירים, סרבנות פינוי והפרות חוזה שונות.

במציאות בה 1 מכל 10 בעלי דירות מתמודדים עם בעיות מול הדיירים, כדאי לעשות את זה דיפרנט.

בעל/ת דירה? החוזה שלך כבר ירד, אבל....

מתחילת המלחמה, 1 מכל 10 בעלי דירות חווים בעיות מול הדיירים: אי תשלום שכר דירה, נזקים, מחלוקות ועוד.

אפשר לקבל וודאות להשכרה בטוחה:
דיפרנט מציעה בדיקת רקע כלכלית לדיירים בחינם, ליווי צמוד של יועץ השכרה בטוחה ושירותי הגנה על שכר הדירה.

לחצ/י על הכפתור הירוק ונשמח לעמוד לשירותך